Giải pháp giám sát xe hậu cần di động 4G

- Sep 11, 2020-

Đối với công ty Logistics, trong quá trình vận chuyển phương tiện, có thể xảy ra mất mát hàng hóa, hư hỏng thậm chí tai nạn. Do trách nhiệm không thể phân biệt, việc bồi thường hàng hóa trở thành lý do tranh chấp giữa các công ty hậu cần, khách hàng và công ty bảo hiểm.

mobile dvr system

SOWZE focas trên cung cấp giải pháp giám sát xe 4G đầy đủ và ổn định, có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Hệ thống giám sát phương tiện 4G không chỉ có thể theo dõi và ghi lại các vị trí thời gian thực, mà còn có thể theo dõi và ghi lại quá trình vận chuyển. Nó có thể tránh mất hàng hóa đến một mức độ nhất định. Ngoài ra các tập tin video ghi lại có thể trở thành bằng chứng để phân biệt các ghi nhận trách nhiệm bồi thường.

Giải pháp giám sát xe 4G có thể áp dụng rộng rãi trên tất cả các loại xe hậu cần, cũng như các loại xe tải, xe buýt, taxi, rơ moóc khác, v.v.